SATS FARMER SUPPORT


“AGRICULTURE”, When we think of this word,the situation in our State reminds us the below Subramaniya Bharathiar’s verse.

"நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே.
இந்த நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால்"

Which means "The heart cannot bear anymore. The heart cannot bear anymore. Pondering over fickle minded humans".

Destruction and Degradation of farmers is a worst disaster and downgradefor our country

For nearly, more than a month, more than hundred farmers from Thanjavurand Tiruchirappalli districts in Tamilnadu had been protesting at Janta Mandir using elements like bones and skulls to highlight and symbolize the problem of farmers suicides in "our state. More than 100 farmers had committed suicide in a month because of the worst draught. They rolled naked on the road, drank their urine, also bite into rats and snakes. The demand was that our state to be declared drought hit and a loan waiver for our farmers."

Their debts need to be relieved and our Government need to support our farmers. Though there are lot of political drama behind this, it is the duty of every citizen to ensure that farmers been well cared enough. We all have to understand that "Food" is the basic need which cannot be downloaded through Internet. There are lot of problems threatening the agriculture in our state. On one side, our neighbor state refusing to give us water which we deserve. The other side, our politicians who doesn't care about our farmers and support stealing of soil which is a great cheating to our own race. After all, they don't bother about our future and supports GMO seeds. It's very much evident that everybody is behind money.

The Misery:


Here is a story of a farmer... Farmer Kannan has seven acres of land. He was not eligible for State Government loan waiver, which was only for small farmers having less than 5 acres. But he said, "I had to stop my children from going school as I couldn't pay the fees. It is difficult to even manage our food ". The Farmers who give food to us suffers. Do they deserve this?

While our State Government would pay off co-operative loans, but our farmers are demanding a total waiver of farm loans obtained from nationalized banks as well. Tamil Nadu Government is yet to respond. The State asked for a grant of 40000 crores, but the Centre has allotted just around 4000 crores. Till our Farmers didn't get the justice what they actually deserve.

Take it Serious, At least Now...


1. Avoid Fancy Beverages (Foreign made or local made and Switch to Tender Coconut and Sugar cane Juice).
2. Don't buy packed food available in supermarkets. Go to the Farmer's market if available at your place.
3. Go to Hotels which serves food in Banana leaves.
4. Avoid Packet Milk, Search for people who have their own cows and try to get the milk directly from them.

Last but not least.

5. Don't buy lands which can be cultivable.

This is one of the poem on agriculture which is written by Mr. Thirunavukarasu which clearly explains the bitter truth of agriculture in our State.

வேளாண்மை,

புராதனத்தொழில் - இன்று

புறக்கணிக்கப்பட்டதொழில்....

காய்ந்துவெடித்த வயல்வெளிகளும் - அதனால்
அழுது அழுது ஓய்ந்துதுடித்த
கயல்விழிகளுமாய் முப்போகம்விளைந்தபூமி - இனி
எப்போதுவிளையும்என்ற
ஏக்கப்பெருமூச்சுமாய்
உழவர்களின்வாழ்க்கை!

நீர்வீழ்ச்சியைஇரசிக்கலாம்
வேருக்குவீழ்ச்சியென்றால்
எப்படியடாரசிப்பது?

கார்இல்லையென்றால்
கால்கள்இருக்கின்றன;
விமானம்இல்லையென்றால்
அவமானம்இல்லை.

தானியம்இல்லையென்றால்
சூனியம்தானடா!

இருந்தாலும்இங்கே
கழனிகள்எல்லாம்
மதிப்பிழந்தாச்சு;
கணினிகள்மட்டும்
மதிப்புப்பெற்றாச்சு....

குறுக்குவலிக்க
உழைத்தக்கூட்டம்
குடிசையைவிட்டுஉயரவில்லை;
குறுக்குவழியில்
பிழைத்தக்கூட்டம்
கோடிகள்சேர்க்கஅயரவில்லை.

பெற்றசம்பளம்போதவில்லை
என்பதோடுமட்டுமே
நின்றுப்போனது
கற்றறிந்தோர்போராட்டம்.

விவசாயக்கூலிகளின்
வேதனைப்பற்றியும்
விவசாயிகள்வேதனைபற்றியும்
அவரவர்அன்றி
வேறுஎவரும்
கவலைகொள்ளார்.

கலப்பைமாறி "டிராக்டர்" ஆச்சு
கமலைமாறி "மோட்டார்" ஆச்சு
விதைகள்மாறி "வீரியம்" ஆச்சு
விவசாயிகள்வாழ்க்கைமட்டும்
வீழ்ந்திடல்ஆச்சு

இத்தனைசோகமும்
பார்த்தபின்னும்
காலம்மறந்து
கண்மூடிவாழ்ந்து
மரித்தபின்
மண்மூடிப்போகவா
வாழ்க்கை?

ஆ.திருநாவுக்கரசன்

When are we?


Our ancestors,Bharathy,Avviayar,and Thiruvalluvar insisted on the greatness of Agriculture because they know and realized that is the back bone of our country. When are we going to realize and follow the same?

மானம்குலம் கல்விவண்மை அறிவுடைமை
தானம்தவர் உயர்ச்சிதாளாண்மை - தேனின்
கசிவந்தசொல்லியர் மேல்காமுறுதல்பத்தும்
பசிவந்திடப்பறந்துபோம்

ஒளவையார்

which means , Honor, class, learning, strength, knowledge ,Sense of charity, austerity, aspirations, perseverance, Desire for women of sweet talk, all these ten will vanish, when one is confronted with hunger.

Every individual should understand this truth, but now the situation is, the agriculture which provides us food and so the farmers are vanishing day by day. No Farmer needs our way of scientific education or our sympathy. They just need our support. They do have more knowledge on how to do their farming. It is better the people just support instead of teaching them. The common man have a great responsibility in this,it's a big question that as a common man, what we going to do for our farmers and how?

In San Antonio, Our San Antonio Tamil Sangam (SATS), Chitthirai Thiruvizha - 2017 celebrations, we had a folk song performance to create an awareness on Farming and Agriculture. Creating Awareness is the first step,but we should step ahead for this cause and support Farmers however we can.

Be Responsible. Support Farmers, Support Agriculture to lead a better life and create a great future.

Written by Chella